-==Biesiada - Czasopismo internetowe Zakładu Literatury Romantyzmu Wydzialu Polonistyki UW==-
| Kontakt


Redaktor:

dr hab. Olaf Krysowski

Redaktor techniczny:

mgr Agnieszka Wnuk


Adres:
Instytut Literatury Polskiej
Uniwersytetu Warszawskiego
Zakład Literatury Romantyzmu
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

E-mail: o.krysowski@uw.edu.pl

| Strona główna | Artykuły | Recenzje | Przyczynki |
| Z życia Zakładu | Archiwum | Linki | Kontakt |


© Copyright by Biesiada - Czasopismo internetowe Zakładu Literatury Romantyzmu UW 2003 r.
| Webmaster |